مرکز راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند
Intelligent Information Solutions Center

دانشگاه صنعتی شریف
فا | en
صفحه اصلی   >   اخبار   >   بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از دستاورد‌های مرکز

بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از دستاورد‌های مرکز

۱٨
تیر
۱٣۹٧

در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷، جناب آقای مهندس جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در دانشگاه صنعتی شریف، از مجتمع خدمات فناوری این دانشگاه بازدید نمودند. در خلال این بازدید، دستاورد‌های جدید مرکز راه‌کار‌های اطلاعاتی هوشمند توسط جناب آقای دکتر حبیبی، ریاست مرکز ، به وزیر ارتباطات و هیئت همراه ارائه شد که مورد توجه ایشان قرار گرفت.