مرکز راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند
Intelligent Information Solutions Center

دانشگاه صنعتی شریف
فا | en
صفحه اصلی   >   تماس با ما

تماس با ما

۶۶۱۶۶۲۴۴ - ۰۲۱

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری،

 

واحد ۲۱۶، مرکز راه‌کار‌های اطلاعاتی هوشمند