مرکز راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند
Intelligent Information Solutions Center

دانشگاه صنعتی شریف
فا | en
صفحه اصلی   >   حوزه‌های فعالیت   >   خدمات راهبردی و ارزش‌افزوده در حوزه کسب‌وکار و فاوا

خدمات راهبردی و ارزش‌افزوده در حوزه کسب‌وکار و فاوا

دید راهبردی به فناوری اطلاعات ضمن افزایش بهره مندی سازمان از خدمات این حوزه، در ارائه سرویس های سازمانی و افزایش مزیت رقابتی نقش مهمی ایفا می‌کند. وجود نقشه کلان و دید صحیح به دارایی‌ها و خدمات فاوای ارائه شده و استفاده شده توسط سازمان، امکان برخورد فعالانه در مقابل برخورد انفعالی را ممکن می‌سازد.

همچنین دید صحیح به مجراهای کسب ارزش افزوده از دارایی های دیجیتال سازمان به عنوان یک توانمندساز مهم در دنیای کسب و کار امروز به حساب می‌آید که با تحلیل صحیح و استفاده از نقشه راه مطمئن، امکان بهره مندی از انواع خدمات ارزش افزوده جهت تحقق اهداف سازمانی به وجود می‌آید. در این راستا مرکز راه کارهای اطلاعاتی هوشمند خدمات زیر را ارائه می‌دهد:

  • تدوین نقشه جامع فاوا (ITMP) برای سازمان های بزرگ
  • استقرار خدمات فناوری اطلاعات از جمله Service Desk، ITIL،  ISMS، Cobit و ...، کسب استانداردهای مرتبط مانند ISO/IEC 20000 و ارائه مشاوره در این موارد
  • راه اندازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) بر اساس استانداردهای معتبر مانند PMBOK و PRINCE و خودکارسازی روال های اجرایی مرتبط با آن
  • طراحی داشبوردهای مدیریتی با استفاده از KPI های استخراج شده و فناوری های پشتیبانی از تصمیم
  • انجام خدمات مرتبط با داده کاوی و استخراج ارزش افزوده از دارایی های داده ای و اطلاعاتی سازمان