مرکز راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند
Intelligent Information Solutions Center

دانشگاه صنعتی شریف
فا | en
صفحه اصلی   >   تحقیق و توسعه ( مقالات و وایت‌پیپرها )   >   کارگاه آموزشی اینترنت اشیا و مدیریت شهری

کارگاه آموزشی اینترنت اشیا و مدیریت شهری

در حاشیه اولین کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری که توسط انجمن کامپیوتر ایران برگزار شد، کارگاه‌های علمی و تخصصی در حوزه‌های نوین مختلف ارائه شدند. در ادامه فایل ارائه مربوط به کارگاه آمورشی اینترنت اشیا و مدیریت شهری در دسترس قرار گرفته است. لازم به ذکر است که این کارگاه توسط آقای دکتر محمود ملایی و آقای مهندس ابوالحسن شمسایی، از متخصصین مرکز راه‌کار‌های اطلاعاتی هوشمند، ارائه شده است.