مرکز راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند
Intelligent Information Solutions Center

دانشگاه صنعتی شریف
فا | en
صفحه اصلی   >   تحقیق و توسعه ( مقالات و وایت‌پیپرها )   >   ارائه دکتر ناجی در حوزه فناوری‌های نوین و هیاهو با تمرکز بر روی IoT

ارائه دکتر ناجی در حوزه فناوری‌های نوین و هیاهو با تمرکز بر روی IoT

فایل مذکور مرتبط با سخنرانی علمی دکتر ناجی با موضوع «فناوری‌های نوین و هیاهو» در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است.

دکتر ناجی در این سخنرانی ضمن اشاره به فرآیند انتشار اخبار ظهور فناوری‌های نوین در جوامع و تبعات آن، به توصیف یکی از مهم‌ترین فناوری‌های نوین امروزی یعنی اینترنت اشیاء (Internet of Things - IOT) پرداختند. 

 خبر بازدید دکتر ناجی از مرکز راه‌کار‌های اطلاعاتی هوشمند