مرکز راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند
Intelligent Information Solutions Center

دانشگاه صنعتی شریف
فا | en
صفحه اصلی   >   تحقیق و توسعه ( مقالات و وایت‌پیپرها )   >   مروری بر برخی از دلایل اصلی شکست پروژه‏‏ های ERP ملی و بررسی یک نمونه تجربه موفق بین المللی

مروری بر برخی از دلایل اصلی شکست پروژه‏‏ های ERP ملی و بررسی یک نمونه تجربه موفق بین المللی

در این مقاله ضمن مرور برخی از مهمترین عوامل شکست پروژه های برنامه ریزی منابع انسانی (ERP) در کشور، برگرفته از منابع معتبر آکادمیک، راهکارها و نکات اجرای موفق یک پروژه ERP ، بر اساس تجربه شرکت INFOR در استقرار سامانه ERP خود، ارائه شده است.